Varmuuskopiot

Kuinka paljon lasket arvoa kirjoituksillesi, kuvillesi ja muille töillesi?

Varmuuskopiointi on helppo ja erittäin tärkeä tietoturvallisuuteen kuuluva asia. Jotta tiedostoja ei menetettäisi tahallisen tai tahattoman tapahtuman takia, on tiedostoista otettava säännöllisesti varmuuskopioita. Jos tiedostot ovat vain yhdessä paikassa, niiden menetysriski on suuri. Siksi varmuuskopioita on oltava useita ja niitä on säilytettävä eri paikoissa.

Jo tehtyjen töiden uudelleen tekeminen harmittaa, koska aikaa menee ikään kuin hukkaan. Varmuuskopiot olisivat säästäneet turhalta uudelleen tekemiseltä. Lisäksi kuvia yms. ei saada tekemälläkään takaisin, kuvaustilanne on mennyt aikanaan ohi.

Tietokoneen tietoja säilytetään pääosin kiintolevyllä. Jos kiintolevy vioittuu, kaikki tiedot ovat yleensä hävinneet eikä niitä voi normaalein menetelmin palauttaa. Uuden kiintolevyn hankinta ei paljon maksa, mutta mikä arvo voidaan laskea menetetyille kuville ja muille tiedoille? Lisäksi omia kuvia ja töitä ei usein saa takaisin edes rahalla.

Jos menetetyt tiedot ovat esimerkiksi tietokanta, useamman vuoden kirjallinen projekti, piirrokset, perheen kuva-arkisto ja niin edelleen, voi tietojen saattaminen uudestaan tietokoneelle olla täysin mahdotonta. Joskus myös yksittäinen tiedosto voi vioittua tai hävitä kiintolevyltä erilaisten häiriöiden tai itse tehtyjen vahinkojen takia. Jos varmuuskopiota ei ole, tiedostoa ei saa takaisin.

Varmuuskopio on toiselle kiintolevylle, CD- tai DVD-levylle, USB-muistitikulle tai mille tahansa muulle medialle tallennettu tiedostojoukko. Jos kiintolevyllä käytettävänä oleva tiedosto menetetään, voidaan aikaisemmin talteen otettu versio kopioida varmuuskopiosta kiintolevylle. Tällöin menetetään vain varmuuskopion ottamisen jälkeen tiedostoon tehdyt muutokset tai ne tiedostot, joista ei ole keritty tehdä varmuuskopioita. Pääosa tiedostoista on kuitenkin siis tallessa.

Varmuuskopioiden tekeminen

Varmuuskopioiden tekeminen voidaan suorittaa varmuuskopio-ohjelmalla tai pelkästään kopioimalla halutut tiedostot toiselle medialle. Varmuuskopio-ohjelman etuna on kopioinnin automatisointi, mutta ogelmana saattaa olla tiedostojen palauttaminen. Testaa säännöllisesti palautuksen onnistuvuus, ja että tarvittavat tiedostot ovat kopioituneet, sillä muutoin varmuuskopioista ei ole hyötyä.

Varmuuskopioita kannattaa ottaa useille eri medioille ja säilyttää niitä eri paikoissa.