Valotusmittaus

Kameran valotusmittari mittaa kohteen valomäärän. Keskimääräinen valotus saavutetaan, kun valotusmittari näyttää nollaa. Negatiivinen suunta alivalottaa ja positiivinen suunta ylivalottaa kuvaa.

Useimmissa kuvaustiloissa kamera asettaa aukon koon ja valotusajan valotusmittarin arvon mukaan painottaen valitun kuvaustilan mukaisia määreitä. Esimerkiksi M- ja S-tilassa valotusmittari näkyy myös kameran käyttäjälle, ja aukon kokoa ja valotusaikaa voidaan itse muuttaa, jotta saavutetaan haluttu valotus.

Valotusmittarin lukema muuttuu kun kameraa suunnataan erilailla valaistuihin kohteisiin tai aukkoa tai valotusaikaa muutetaan.

Mittausmenetelmä

Eri kameroissa on erilaisia mittausmenetelmiä, ja joissakin kameroissa mittausmenetelmä on valittavissa. Eri menetelmät mittaavat kohteen valomäärän eri tavoin:

  • Pistemittaus
    Valotus mitataan hyvin pieneltä alueelta (esim. 3 mm) etsimen keskipisteen osoittamasta kohdasta. Mittaus suoritetaan aktiivisesta tarkennuskohdasta. Tämä on käyttökelpoinen valinta, kun kohteen ja ympäristön valoisuusero on suuri ja valoisuus halutaan mitata kohteesta.
  • Kuvan keskiosan mittaus
    Valotus mitataan noin 10 % alueelta aktiivisen tarkennuskohdan ympäriltä. Tämä on yleisvalintana useissa kameroissa. Kohde on yleensä melko keskellä kuvaa ja siltä alueelta suoritetaan valon mittaus.
  • Matriisimittaus
    Valotus mitataan useammasta lohkosta ja valomäärä arvioidaan näiden tulosten avulla. Älykkäässä matriisimittauksessa tuloksia verrataan aiemmin otettujen kuvien tietokantaan. Jos valotukseltaan vastaavanlainen kuva löytyy, voidaan käyttää samanlaisia valotusasetuksia. Tämä menetelmä toimii useimmissa tapauksissa, mutta monimuotoisissa ja pienen kohteen sisältävissä kuvissa valotus voi mennä pieleen. Matriisimittaus on usein oletusvalintana niissä kameroissa, joissa se on käytössä.

Pikasäätö

Kuvakennolle tulevan valon määrää säädetään aukon koolla ja valotusajalla, mutta lisäksi kuvaa voidaan kuitenkin vielä ennen laukaisua ali- tai ylivalottaa tarpeen mukaan pikavalotussäädöllä (EV-arvo).

Kun otettava kuva näyttäisi liian tummalta, voidaan useissa kameran tiettyjen näppäinten painalluksilla tai säätöpyörän avulla valottaa kuvaa enemmän. Ja liian vaalealta näyttävää kuvaa voidaan vastaavasti tummentaa. Keskimääräinen valotus saavutetaan, kun pikasäätöasteikko näyttää nollaa. Negatiivinen suunta alivalottaa ja positiivinen suunta ylivalottaa kuvaa.