Valotusaika

Kuvan valoisuus muodostuu valotusajan (suljinajan), aukon ja ISO-arvon valinnoista.

Jos halutaan ottaa valotukseltaan peruskuva, niin mitä enemmän aukkoa avataan, sitä pienempi on valotusajan oltava. Tällöin valon määrä on sama kuin jos aukko olisi pienempi ja valotusaika pidempi. Valotusaika pyritään valitsemaan niin lyhyeksi, että kuvasta ei tule tärähtänyt. Jalustan avulla voidaan kuvata pidemmillä valotusajoilla.

Valotuksen määrällä vaikutetaan kuvan tunnelmaan. Useimmat kuvat halutaan ottaa keskivalotuksella, mutta hämärän tunnelma saadaan kuvaan alivalottamalla. Esimerkiksi valotusaikaa lyhennetään aukon ja ISO-arvon pysyessä samoina.

Lyhyt valotusaika.

Hieman pidempi valotusaika.


Valotusajan pituudella on myös vaikutus kuvattavan kohteen liike-epäterävyyteen. Mitä pidempi valotusaika, sitä epäterävämmäksi nopeat liikkeet tulevat.