Vaalentaminen ja tummentaminen

Joskus otetut kuvat ovat liian vaaleita tai tummia. Pienillä säätötoimenpiteillä kuvia voidaan parantaa huomattavasti.

Alivalottunut kuva

Alivalottunutta kuvaa on hieman vaalennettava. Käytä korjaukseen esimerkiksi seuraavia menetelmiä:

 • Kirkkautta säädetään valitsemalla Kuva > Säädöt > Kirkkaus/Kontrasti (Image > Adjustments > Brightness/Contrast).
  Elementsissä valitse Enhance > Adjust Lightning > Brightness/Contrast.
  Säädä kirkkaussäädintä, jotta kuva vaalenee. Tällä toiminnolla kuvaa ei voida paljoa vaalentaa laadun kärsimättä.
 • Kuvaan saadaan edellistä tasapainoisempi vaalennus uuden tason avulla.
  Paina CTRL J, jolloin tasosta luodaan kopio.
  Muuta Tasot (Layers) -paletissa sekoitustilaksi Rasteri (Screen).
  Säädä liukusäätimellä peittävyyttä pienemmäksi, kunnes kuva näyttää hyvältä. Tässä esimerkissä Peittävyys (Opacity) on asetettu arvoon 57 %.
  Voit jättää uuden tason kuvaan tai yhdistää tason alempaan tasoon, jotta kuvan yhtenäinen muokkaus on mahdollista.
  Yhdistäminen tehdään painamalla CTRL E.
 • Sävykäyrää muokataan valitsemalla Kuva > Säädöt > Käyrät (Image > Adjustments > Curves).
  Nosta sävykäyrän keskiosaa ylöspäin kunnes kuva näyttää hyvältä. Sävykäyrää voidaan muotoilla liikuttamalla sen eri kohtia alas ja ylös. Täten sillä voi säätää kuvan sävyvoimakkuuksia monipuolisesti.
  Elementsissä valitse Enhance > Adjust Color > Ajust Color Curves.
  Elementsissä käyrää ei voi muokaata yhtä helposti ja monipuolisesti kuin CS5:ssä. Voit valita ikkunan vasemmasta reunasta valmiita asetuksia ja muokata niitä lisää liukusäätimistä. Käyrää ei voi muokata suoraan, eikä käyrää siten saa muokattua tarkasti. Työkalu on kuitenkin hyvä sävyjen säätöön.


Kuva on hieman tumma.


Kuvaa on vaalennettu.

Vaalenna keskisävyjä

Gamma-arvolla voidaan kuvan keskisävyjä vaalentaa tai tummentaa. Tätä tarvitaan, kun erityisesti keskisävyt ovat liian tummia tai vaaleita. Toimenpide ei vaikuta tummiin eikä vaaleisiin sävyihin.

 • Valitse Kuva > Säädöt > Tasot (Image > Adjustments > Levels).
  Elementsissä valitse Enhance > Adjust Lightning > Levels.

Tummassa kuvassa käyrä on huomattavasti korkeampi vasemmalla reunalla eli tummien sävyjen puolella, mikä tarkoittaa tummien sävyjen suurempaa esiintymistä. Käyrää voidaan hieman loiventaa säätämällä keskisävyjä.

Vaalentaaksesi keskisävyjä siirrä käyrän alapuolella keskimmäistä liukusäädintä hieman vasemmalle kohtaan, jossa kuva näyttää parhaimmalta.

Keskisävyjen esille saamiseen ei kannata käyttää valoisuuden säätöä, sillä sen seurauksena tapahtuu koko kuvan voimakas vaalentuminen ja sävymäärien vähentyminen. Kuva muuttuisi melko sävyttömäksi. Samoin käy, jos gamma-arvoakin suurentaa liikaa.


  
Jälkimmäisen kuvan keskisävyjä on vaalennettu.

Ylivalottunut kuva

Ylivalottunutta kuvaa on hieman tummennettava. Käytä korjaukseen esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä, jotka opastettiin ylempänä, mutta tee muutokset toiseen suuntaan.

 • Sävykäyrä
 • Kirkkaus-säätö
 • Gamma-arvo

Voit käyttää myös Automaattinen kontrasti -toimintoa (Auto Contrast) sekä useita eri toimenpiteitä samaan kuvaan, jotta tuloksesta tulee parempi. Ylivalottuneen kuvan korjaamiseen voidaan käyttää myös päällekkäisiä tasoja, joka on yksi parhaita keinoja korjata kuvaa.

 • Paina CTRL J tehdäksesi uuden tason.
 • Valitse Tasoikkunasta tilaksi Kertova (Multiply).
 • Säädä Tasoikkunasta peittävyyttä (Opacity) sopivaksi.

Todella paljon ylivalottunutta kuvaa ei voi enää korjata. Aivan valkoisiin kuvakohtiin ei voida saada yksityiskohtia enää takaisin.


Kuva on liian vaalea.


Kuvaa on tummennettu.

Sävykäyrä

Photoshopissa voidaan sävykäyrän avulla muokata kuvaa varsin monipuolisesti. Photoshop Elementsissä tämä toiminto on rajoittuneempaa, pelkästään liukusäätimillä voidaan säätää muutamaa kohtaa käyrästä.