Sommittelu

Kuvaamisen ei tarvitse olla pelkkää umpimähkäistä näppäilyä, sillä pienellä suunnittelulla ja erilaisilla kokeiluilla kuviin saa vaikuttavuutta ja näyttävyyttä.

Kun kuvauskohde on löydetty, on suunniteltava millaisen kuvan siitä voisi ottaa. Tutkimalla kohdetta ja ympäristöä ja mahdollisesti liikkumalla kohteen ympärillä voit paremmin hahmottaa kuvaa mielessäsi. Vaikka kohde olisi hyvä, voi kuvan pilata huonolla ja häiritsevällä taustalla, huonolla kuvakulmalla, huonolla rajauksella ja niin edelleen.

Oheisissa kuvissa ylimmässä ei juurikaan ole ympäristöä näkyvissä. Seuraavassa kuvassa kohde taas on aika pienenä. Alimmassa kuvassa kohde ja ympäristö ovat selkeästi esillä.

Ota kuvia eri polttoväleillä ja liiku kohteen ympärillä, jotta kohde täyttää kuvan halutulla tavalla. Yritä saada kuva näyttämään tasapainoiselta ja että kuvassa on pääkohde. Kohteen ympäristön täytyy tukea pääkohdetta, eli se ei saa viedä päähuomiota.

Kuvaa eri korkeuksilta ja vaikkapa hieman ylös- tai alaspäin, ja seuraa valoa, miten se osuu kohteeseen ja kuvittele miltä se näyttää kuvassa. Eri kuvakulmista otetut kuvat antavat erilaisia vaikutelmia samasta kohteesta. Mielikuvitusta kannattaa käyttää rohkeasti, jolloin saavutetaan parhaat kuvat.

Lyhyellä polttovälillä saadaan kohde kuvattua läheltä ja tausta pysyy silti terävänä (käytä pienehköä aukkoa). Jos tarvitset epäterävää taustaa, jotta kohde erottuu taustastaan paremmin, käytä suurta aukkoa ja kuvaa läheltä kohdetta. Pidemmällä polttovälillä tausta saadaan helpommin epäterävämmäksi.

Käännä kameraa

Yleensä kuvat kuvataan vaakasuuntaisina, jolloin kameraa pidetään perusasennossaan. Käännä kamera tarpeen mukaan pystysuoraan, jos kohde on pystysuuntainen tai haluat kuvaan erilaisen vaikutelman. Kamera kannattaa kääntää pystyasentoon myös silloin, kun etualalla ja taustalla on kohteita, jotka molemmat halutaan kuvaan, jos vaakakuvassa ne eivät mahtuisi.

Pystykuvilla saadaan usein korostettua varsinkin etualaa – suuremman korostuksen saa vielä, kun kuvaa alempaa kuin seisomakorkeudelta.