Rajaaminen

Kuvaa otettaessa rajaus ei aina onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Kuvankäsittelyohjelmassa rajaus onkin helppo suorittaa. Kuva voidaan myös tarkoituksella ottaa väljästi rajaamalla, eli kohteen ympärille jää paljon taustaa, jolloin rajaus voidaan suorittaa halutulla tavalla tietokoneella.

Kuvasta voidaan leikata halutunlainen osa Rajaa-työkalulla:

  • Avaa kuva.
  • Valitse työkalupaletista Rajaa-työkalu (Crop).
  • Siirrä kohdistin esimerkiksi rajattavan alueen vasempaan ylänurkkaan ja paina hiiren vasen painike pohjaan.
  • Siirrä kohdistin vastakkaiseen nurkkaan ja päästä painike irti.
  • Muokkaa alueen kokoa tarvittaessa rajatun alueen reunojen kahvoista.
    Rajattua aluetta voi siirtää hiirellä, kun tartutaan rajausalueen keskeltä kiinni. Rajattua aluetta voi kääntää siirtämällä kohdistin kulman ulkoreunalle, kunnes kuvake muuttuu kaarevaksi nuoleksi. Hiiren painike painetaan pohjaan ja hiiren liikkeillä rajattu alue kääntyy.
    Voit muuttaa rajausta rajausalueen reunakahvoista. Jos haluat kääntää kuvaa, siirrä kohdistin nurkkakahvan ulkopuolelle, kunnes se muuttuu kaarevaksi kahvaksi, paina hiiren vasen painike pohjaan ja käännä kuvaa.
  • Kun rajaus on toivotunlainen, paina Enter-näppäintä.

Jos rajaus ei onnistunut, paina Esc-näppäintä ja yritä uudelleen.


Pikselimäärä

Huomaa, että kuvan pikselimäärä pienenee, kun kuvasta poistetaan reunoja. Jos kuva olisi kuvattu suoraan rajattuun kokoon (suuremmalla polttovälillä tai menty lähemmäksi kohdetta), olisi siinä enemmän yksityiskohtia. Väljä rajaus mahdollistaa kuitenkin tilanteeseen sopivan rajauksen tekemisen kuvankäsittelyohjelmassa.