Jalusta

Jalustan tärkein tehtävä on estää kameraa tärähtämästä laukaisun aikana ja varmistaa siten onnistunut valokuva. Jalustaa käytetään pitkillä valotusajoilla, itselaukaisimella otettaviin kuviin ja jos halutaan useita aivan samasta kohtaa otettuja kuvia.

Yleisin jalusta on tukeva kolmijalka. Monopodi eli yksijalka sopii moniin tilanteisiin, jossa kolmijalka on liian iso ja hankala.

Yksinkertaisimmissa jalustoissa on kiinteä jalustan pää, mutta monipuolisemmissa jalustoissa voidaan käyttää halutunlaista päätä kameran kiinnittämiseen, kun pää on vaihdettavissa. Yleisimmät jalustan päät ovat panorointipää (videopää, kinopää) ja kuulapää.

  • Panorointipäässä on kolme akselia, joiden avulla kameraa voidaan pyörittää pysty- ja vaaka-akselin suunnissa sekä kääntää kameraa sivusuunnassa.
  • Kuulapäässä kameraa voi liikuttaa melko vapaasti eri asentoihin yhden ainoan ohjaimen avulla.
  • Keinupäätä käytetään suurille objektiiveille ja siinä kamera "kelluu" tasapainotettuna. Suuntaaminen kohteeseen on nopeaa, koska mitään säätöpyörää ei tarvitse käyttää.

Laatu

Hyvässä jalustassa kamera pysyy paikallaan siinä asennossa, johon se on asetettu, ja kameran asentojen vaihdot sujuvat jouhevasti juuri haluttuun asentoon ilman voiman käyttöä.