Digikuva

Digitaalinen kuva on sähköisessä muodossa oleva kuva, joka syntyy esimerkiksi digikameralla otettaessa tai paperivalokuvasta skannaamalla. Sähköiseen muotoon tallennettua kuvaa voidaan käsitellä monin tavoin.

Kuvan muodostaa joukko pikseleitä (kuvapisteitä), joita on tietty määrä vaakasuunnassa ja pystysuunnassa. Mitä enemmän pikseleitä, sitä enemmän kuvassa on yksityiskohtia.

Pikselijoukosta on laskettavissa myös pistetiheys eli resoluutio, joka ilmoittaa kuinka monta pikseliä on tietyllä matkalla. Tätä käytetään, kun halutaan määrittää kuvan riittävä tarkkuus tietyn kokoisena tietyssä kohteessa.